Kupac ima pravo na prigovor ili reklamaciju za proizvode kupljene putem web shopa gradinasplit.hr u zakonskom roku prema Zakonu o zaštiti potrošača. Obrazac za prigovor/reklamaciju potrošača dostupan je OVDJE.

Prigovor ili reklamacija se može ostvariti popunjavanjem Obrasca dostupnog na linku gore te slanjem istoga putem elektroničke pošte na mail adresu gradina@gradinasplit.hr.
Povrat se vrši tako da, nakon zaprimljenog e-maila, naša služba za korisnike šalje podatke na koju adresu treba poslati paket te kada paket stigne na naše prodajno mjesto vršimo povrat sredstava.
Troškove dostave reklamiranog proizvoda snosi Gradina d.o.o.
Reklamacija će se smatrati valjanom ako se pregledom proizvoda i, ukoliko je potrebno, dodatnim vještačenjem, utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.

Gradina d.o.o. se obvezuje u roku od 15 dana pisanim putem odgovoriti na prigovor, odnosno reklamaciju kupca.

Ukoliko se ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko se prigovor potrošača odbije, kupac koji je uputio prigovor snosit će trošak ponovne dostave kupljenog proizvoda na kućnu adresu kupca.

Ukoliko se ustanovi da je reklamacija pravovaljana, Gradina d.o.o. se kupcu obavezuje zamijeniti proizvod za istovjetni bez nedostataka ili vratiti cjelokupan iznos za koji je proizvod kupljen.

Main Menu